Provfiske Åsunden Nordvästra, Datum 98-08-11 - 98-08-14 

 

Allmänna uppgifter: Nätnätter: 24 (8 nät/natt x 3 nätter) Siktdjup: 1,2 m.

Temperaturkurva: Ytan 18 grader, 5m 18 gr. 8m 16 gr.

Provfiskeresultat:Totalt: 40,8 kg 1 693 st. Fångst/nät: 1,70 kg 70,5 st. Andel matfisk: 40% (Abborre, Gädda, Gös, Nors) Antal arter i fallande antalsordning: 10 st. (Abborre, Gers, Mört, Nors, Braxen, Siklöja, Björkna, Lake Benlöja, Gädda.

Kommentarer:Norra delen av Åsunden är grundare och varmare än andra delar. Därför är också produktionen i form av mängden fisk större. I näringsrikare vatten dominerar fiskarter som är mindre intressanta som matfisk. Dock dominerar abborren i fångsten. Mörten och abborren har god reproduktion. Ingen reproduktionsskada tycks alltså föreligga. Området tål utan vidare fortsatt fiske med alla sorters fiskeredskap. / Björn Tengelin, fiskeribiolog

 

Provfiske Åsunden Mellersta, Datum 99-06-28 - 99-07-08


Allmänna uppgifter: Nätnätter: 48 (8 nät/natt x 6 nätter). Siktdjup: 3 m.

Temperaturkurva: Ytan 19 grader. 5m 19 gr, 10m 11 gr, 15m 7 gr, 20m 7 gr.

Provfiskeresultat: Totalt: 56,6 kg 2100 st. Fångst/nät: 1,18 kg 43,8 st. Andel matfisk: 47% (Abborre, Gädda, Nors, Siklöja) Antal arter i fallande antalsordning: 12 st (Gers, Abborre, Mört, Nors, Benlöja, Braxen, Lake, Siklöja, Nissöga, Gädda, Sutare, Sarv)

Kommentarer: Åsunden är en stor och populär fiskesjö. Sjön är stor, djup, kall och tämligen näringsfattig. Av de 12 arter som fångades dominerade gers i antal och abborre i vikt. Den troligen tvåsomriga abborren utgjorde en mycket stor andel av de fångade individerna. Även om inte så mycket små mört fångades finns ingen risk för att det skulle vara en effekt av försurning. Åsunden är för stor för att en sådan sak ska kunna injträffa. Området tål ett ökat fisketryck. Det är något förvånande att ingen gös fångades. / Björn Tengelin, fiskeribiolog

 

Provfiske Åsunden Södra, Datum 98-07-21 - 98-07-27

 

Allmänna uppgifter: Nätnätter: 56 (8 nät/natt x 7 nätter). Siktdjup: 1,5 m. Temperaturkurva: Ytan 19 grader, 5m 9 gr, 11m 6 gr, 15 m 4 gr.

Provfiskeresultat: Totalt: 49,3 kg. Fångst/nät: 1,51 kg. Andel matfisk: 54% (Abborre, Gädda,Gös, nors) Antal arter i fallande antalsordning: 10 st. (Abborre, Mört, Gers, Braxen, Björkna, Benlöja, Sutare, Gädda, Gös, Sarv. Kommentarer: Södra delen av är den djupare och näringsfattigare delen av sjön. Följaktligen fångades inte så mycket fisk här som i norra delen av sjön. När vattnen blir näringsfattigare ökar andelen fisk som vi anser vara bra matfisk. Det fångades rikligt med abborre, där en del individer utgjorde fina, både mat- och sportfiskar. Ingen reproduktionsskada syns även on det inte fångades speciellt mycket små mörtar. Förvånansvärt få rovfiskar såsom gädda, gös eller öring fångades, då det tycks finnas rikligt av bytesfisk i form av nors och siklöja ner i de djupare vattenlagren. Området tål fortsatt fiske med de flesta redskap. / Björn Tengelin, fiskeribiolog