Förekommande arter i Åsunden

Abborre

Benlöja

Björkna

Braxen

Gers

Gädda

Gös

Hornsimpa

Lake

Mört

Nissöga

Nors

Sarv

Siklöja

Sutare

Ål

Öring