Fisketips

 

Åsunden är en bra fiskesjö. Det fiskas främst efter gädda och abborre.

Här finns också ett bestånd av gös som håller hög snittvikt.

Trolling med max två spön/person är tillåtet med det heltäckande Åsundenfiskekortet.

 

På de djupa frivattnen i mellersta och södra delen av sjön lämpar sig trolling efter gädda och gös bäst. Gäddfisket är stundtals mycket bra med en topp i fisket under sommarmånaderna. Fisket sker från ytan till 6 meters djup. Under hösten är det lämpligt att pröva djupare med djuprigg eller päronbly på linan.

 

Spinnfisket sker längs med vassar eller friliggande grund med tonvikten på abborre och gädda. Lämpliga beten är vobbler, jigg eller skeddrag.

 

Det är bra mete längs kanterna efter braxen, mört och abborre. Lämpliga beten är mask, maggot eller majs.

 

Pimpelfisket efter abborre är mycket bra i hela Åsunden. Dock skiftar fisket karaktär. I den norra och mellersta delen dominerar den småvuxna abborren med inslag av riktiga klunsar i kilosklassen.

 

I södra delen fiskas det efter nors- och siklöjeabborre som oftast uppehåller sig på 10-25 meters djup, gärna i anslutning till friliggande grund. Använd gärna vertikalpirk med garnkrok. Även balanspirk är värt att pröva efter den storvuxna norsabborren.

 

När sjön lägger sig, vilket normalt brukar infalla i början av januari, börjar ett populärt pimpelfiske efter lake. Bra ställen är Utdalaviken och områdena kring Råsöbro.