Köp fiskekort -->

https://www.ifiske.se/fiskekort-asunden.htm

Fiskekort och Fiskeregler

Fiskekort för Åsunden gäller för hela sjön med undantag för Schedevi gård och Köleforsån och dess utlopp (se karta).

Kortpriser 2018

Dagkort 100:-
Veckokort 500:-

Årskort familj, barn upp till 18 år 700:- (Obs! Kortet är giltigt ett år framåt från köpedatum, ej kalenderår)
Isfiskekort dag 50:-
Max antal fångst, 2 styck gädda eller gös per kort och dag.

Trollingkort

Trolling årskort kopplat till båt 750:-

Trolling dagkort kopplat till båt 250:-
Samt ett giltigt fiskekort per fiskare.
(Båt utrustad med flera spön/drag klassas som trolling.
Enkel båt med maximalt ett spö är ej trolling.)Min och maxmått

Minimått Gös 55
Maxmått Gös 80
Minimått Gädda 45

Regler för fisket

Fiskekortet gäller för fiske med handredskap i sjön Åsunden.

Tillåtna fiskemetoder är handredskap.

Var observant på övriga fiskeredskap och visa hänsyn vid bryggor

och stränder.

Fiske ingår inte i allemansrätten.

Fiskekortet ska medföras vid fiske och ska uppvisas på anfordran från fisketillsyningsman eller fiskerättsägare.

Kortet får inte överlåtas.

Innehav av fiskekort ger ingen rätt att nyttja enskild väg

eller annans brygga.

Försäljningsställen

Frod AB, Rimforsa

0494-201 75

ICA Nära Kinda Motell, Rimforsa 0494-205 70

STF vandrarhem, Björkfors 0494-600 47

Ryda Jakt och Fiske, Rimforsa 0494-640 30

Frendo AB (Statoil, Kisa) 0494-105 21

Motorservice, Kisa

0494-128 50

Kisa Cykel & Sport

0494-712 11

ICA Nära Vahlströms, Horn 0494-300 08

Hycklinge Bensin & Service 0494-311 06