Köp fiskekort -->

https://www.ifiske.se/fiskekort-asunden.htm


Fiskekort och fiskeregler

Fiskekort för Åsunden gäller för hela sjön med undantag för Schedevi gård och Köleforsån och dess utlopp (se karta).


Kortpriser 2019

Dagkort 100:-

Veckokort 500:-
 

Årskort familj, barn upp till 18 år 700:- (Obs! Kortet är giltigt ett år framåt från köpedatum, ej kalenderår)
 

Isfiskekort dag 50:-

Max antal fångst, 2 styck gädda eller gös per kort och dag.

Trollingkort

Trolling årskort kopplat till båt 750:-
 

Trolling dagkort kopplat till båt 250:-
Samt ett giltigt fiskekort per fiskare.
(Båt utrustad med flera spön/drag klassas som trolling.
Enkel båt med maximalt ett spö är ej trolling.)


 

Min och maxmått
Minimått Gös 55
Maxmått Gös 80
Minimått Gädda 45
 

Regler för fisket

  • Fiskekortet gäller för fiske med handredskap i sjön Åsunden.
  • Tillåtna fiskemetoder är handredskap.
  • Var observant på övriga fiskeredskap och visa hänsyn vid bryggor och stränder.
  • Fiske ingår inte i allemansrätten.
  • Fiskekortet ska medföras vid fiske och ska uppvisas på anfordran från fisketillsyningsman eller fiskerättsägare.
  • Kortet får inte överlåtas.
  • Innehav av fiskekort ger ingen rätt att nyttja enskild väg eller annans brygga.


Försäljningsställen

Frod AB, Rimforsa

0494-201 75

ICA Nära Kinda Motell, Rimforsa 0494-205 70

STF vandrarhem, Björkfors 0494-600 47

Ryda Jakt och Fiske, Rimforsa 0494-640 30

Frendo AB (Statoil, Kisa) 0494-105 21

Motorservice, Kisa

0494-128 50

Kisa Cykel & Sport

0494-712 11

ICA Nära Vahlströms, Horn 0494-300 08

Hycklinge Bensin & Service 0494-311 06