Åsundens FVOF
Inbjuder till ÅRSMÖTE på Liljeholmen, Rimforsa
Onsdagen 12 april kl.19:00
Ändring av stadgar.
Föreningen bjuder på förtäring
Anmälan senast den 3 april till: kinda.asunden@gmail.com

”Förslag från styrelsen till stadgeändring av §8 & §9”.
 
Förslag §9 ”Av föreningens årliga behållna avkastning skall minst 20 % och högst 50 % användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Återstoden skall om inte fiskestämman beslutar annorlunda senast 31 maj varje år fördelas mellan delägarna enligt fiskerättsförteckningen”.
 
Förslag §8 ”vill vi ändra att fiskerättsbevisen skall i framtiden kunna vara digitala”.

 


​​Det har införts ett nytt riktat fiskeförbud efter gös i hela Åsundens FVOF under tiden 15 maj-15 juni. Åsundens FVOF medlemmar har fått ett nytt beslut (7 april 2022) om att jaga skarv, se filen nedan. 

PROTOKOLLET FRÅN ÅRSMÖTET 2022 FÖR ÅSUNDEN FVOF FINNER NI I FILEN NEDAN.

 STADGAR

KARTA ÖVER ÅSUNDEN se länk-->

FISKEVÅRDSPLAN se länk -->

Kinda turistbyrå

tfn: 0494-194 10

 

E-post: turistbyran@kinda.se

 

Beöksadress: Stora torget, 59040 Kisa

Åsundens fiskevårdsförening

E-post: kinda.asunden@gmail.com