Det har införts ett nytt riktat fiskeförbud efter gös i hela Åsundens FVOF under tiden 15 maj-15 juni. 

Åsundens FVOF medlemmar har fått ett nytt beslut (7 april 2022) om att jaga skarv, se filen nedan. 

 

PROTOKOLLET FRÅN ÅRSMÖTET 2022 FÖR ÅSUNDEN FVOF FINNER NI I FILEN NEDAN.

 STADGAR

KARTA ÖVER ÅSUNDEN se länk-->

FISKEVÅRDSPLAN se länk -->

Kinda turistbyrå

tfn: 0494-194 10

 

E-post: turistbyran@kinda.se

 

Beöksadress: Stora torget, 59040 Kisa

Åsundens fiskevårdsförening

E-post: kinda.asunden@gmail.com