Gumhems skeppssättning

 

Gumhem härrör från tiden 500-1050 e Kr och är det näst största gravfältet i Östergötland.

Området består av 24 fornlämningar. Bl a en skeppssättning som är 15 m lång och 5 m bred

och består av 24 resta stenar.

 

Hackelboö

 

Hallstad ängar

 

Hamra ekhagar

 

Idhult

 

Kättilstad

 

Hökhult

 

Trollegater