ÅLÄNDERNS FVO

 

Kontaktperson: Claes-Göran Nilsson,

Oppvärna, 590 46 RIMFORSA

Telefon: 0494-240 95

 

Handredskapsfiske vinter och sommar medundantag för augusti månad.

Vid trollingfiske max 2 spön per fiskekort.

Sjöar: Åländern, Övre och Nedre Högsjöarna, Vån och Axsjön.

Fiskarter: Gädda, abborre, sik, braxen och sutare.

Fiskekortsförsäljning: F d Uno-X, RimforsaKinda Motell, RimforsaHultins Sportfiske, LinköpingÖhammars Fiske, LinköpingÖC Livs,

Bestorp Båtuthyrning: Claes-Göran Nilsson (adress och tel se ovan. Se även sidan om båtuthyrning)