Förvaltningen av sjön

Huvuddelen av fisket i sjön administreras av Åsundens fiskevårdsförening.

Styrelsen består av:

Tomas Monell, ordförande 070-5681058

Jonas Siverholm, sekreterare, 070-2925110

Christer Rödin, kassör, 0494-64056

Andreas Forss, 070-6942461

Christer Johansson, 0494-22186

Edith Gustafsson, 073-0919288

Per Rydell, 070-6877090

Henrik Wiström, 070-8664663

Britt-Marie Lennman, 070-3943011

Runt sjön finns också en långtgående samverkan för att rädda Åsundens hotade laxöringsbestånd.