Förvaltningen av sjön

Huvuddelen av fisket i sjön administreras av Åsundens fiskevårdsförening.

Styrelsen består av:

Tomas Monell, ordförande 070-5681058

Jonas Siverholm, sekreterare, 0702925110

Christer Rödin ,kassör, 0494-64056

Andreas Forss, 0706942461

Christer Johansson, 0494-221 86

Per-Arne Rocklöv, 0494-640 55

Edith Gustafsson, 073-0919288

Lars Jonsson, 073-0345820

Per Rydell, 070-6877090

Runt sjön finns också en långtgående samverkan för att rädda Åsundens hotade laxöringsbestånd.