Åsundens fiskevårdsområdesförening

Inbjuder till årsmöte i Höganlid, Hycklinge
Torsdagen 11 april kl 19:00 2019
Föreningen bjuder på förtäring
Anmälan till: kinda.asunden@gmail.com alt. 0705-681058

PROTOKOLLET FRÅN ÅRSMÖTET 2019 FÖR ÅSUNDEN FVOF FINNER NI I FILEN NEDAN.
 


STADGAR

KARTA ÖVER ÅSUNDEN se länk-->

FISKEVÅRDSPLAN se länk -->

Kinda turistbyrå

tfn: 0494-194 10

 

E-post: turistbyran@kinda.se

 

Beöksadress: Stora torget, 59040 Kisa

Åsundens fiskevårdsförening

E-post: kinda.asunden@gmail.com